ای صبح/محمد جلیل مظفری

جمعه 23 تیر 1396 بوسیله .
ای صبح صبح حوصله کن زود است!

شب تازه دارد از نفسِ شرق می‌وزد

شرم ستاره قلبِ فلق را 

خون کرده است


بگذار شب دوباره شود، آری

بگذار 

          این شعر تازه را

از تنگنای قافیه برهانم

بگذار شب

سرشار از ستاره شود 

                                    باری...!


آنگه بیا

نورِ پلشت و پلیدت را

از چشمِ آفتاب

بر هر چه هست و نیست

                                        قی کن


سرتاسر زمین و زمان را

تا بیکران

با پایِ آفتاب

                          طی کن.


خرداد1396http://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog