هنوز عاشقم / فریدون مشیری

جمعه 6 بهمن 1396 بوسیله .


تنها

غمگین

نشسته با ماه

در خلوتِ ساکت شبانگاه،

اشکی به رخم دوید، ناگاه

روی تو شکفت در سرشکم

دیدم که هنوز عاشقم، آه!
http://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog