بعضی ها / مصطفی علوی

یکشنبه 27 اسفند 1396 بوسیله .


دریغ از عمر که طی شد به پای بعضی ها

چقدر مسئله دارد حنای بعضی ها


چنان به قطع و یقین حرف میزنند،انگار

که در بهشت رزرو است جای بعضی ها


کسی به حضرتشان اقتدا نخواهد کرد

اگر که رو بشود ماجرای بعضی ها


زمین و جنگل و دریا و کوه را خوردند

چه می کشد وطن از اشتهای بعضی ها


به آسمان که نه،تا سقف هم نخواهد رفت

اگر بساط ریا شد دعای بعضی ها


گرانتر از دوسه تا عقد و یک عروسی است

مراسمِ شبِ هفتِ عزای بعضی ها


به در زدم که به دیوار هم بفهمانم

و برخورَد به تریجِ قبای بعضی ها #مصطفی_علوی

@moalavi
http://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog