چند نیمایی کوتاه / پائیز رحیمی

یکشنبه 22 مرداد 1396 بوسیله .

1)........

با یک بغل باران

به دیدار تو می آیم

در را به روی این همه آشفتگی

واکن

آن گاه در آیینه ی چشمم

خود را تماشاکن!

 

2)........

چاره ی دل تنگ بودن چیست

جز همین تکرارِخیسِ "دوستت دارم"!؟


3).......

از زندگی چیزی نمی خواهم

تنها خودش را...

چشم های تو!


4)........

از کویر آمدم

درکنار سایه بان مهر تو

رودی از ترانه

از غرور

در دلم شکفت

من بدون تو

پر از "نیامدم" !

http://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog