بوی پای مرد/سودابه امینی

یکشنبه 22 مرداد 1396 بوسیله .
..دست‌های زشت من

بس که راه‌های رفته ی تو را

زیرآب های خسته چنگ می زنند

بوی پای مرد می دهندhttp://banvit.blogsky.com

@authorName

http://banvit.blogsky.com

http://banvit.blogsky.com

style="color:#03283c;text-align:center;font-size:18pt;font-weight: bold;padding:100 300 0 0;font-family:B Lotus;" @description نشریه اختصاصی شعر نیمایی

سیولیشه

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog